Samson

Samson rasipači tekućeg gnoja

PG cisterna za rasipanje tekućeg gnoja od 15 do 25m3 sa granom od 24m radnog zahvata sa ADS-om (antikapajući sustav).

Samson nudi grana za tretiranje od 12 do 28m radnog zahvata. Mogućnost tretiranja sa različitim radnim zahvatom.

Samson takođe nudi i kultivatorske inkorporatore sa jednim ili dva reda diska (6-8m radni zahvat)

kultivatorski inkorporator