Idrofoglia - Diesel pumpe

Diesel motorne pumpe za navodnjavanje sa različitim kapacitetom.

motor + membranska pumpa           snaga motora     broj cilindara    zapremina rezervoara   broj stupnjeva pumpe

 LR28-20FL ( Rovati+Lombardini )             28                       2                            70 litara                               2

 ICX085-40/FL ( Iveco+Caprari )                70                       4                          120 litara                               2

Navodnjavanje kišnim krilima

Navodnjavanje kišnim krilima je dostavljanje optimalne količine vlage navodnjavanoj kulturi.

Kišna krila čine završetak distribucije vode od spremnika preko tifona i kišnih krila do kulture koja se navodnjava.

U ponudi imamo :

model           širina navodnjavanja        broj rasprskivača              tifon

12 / 18                16 - 18 metara                      14                                  J1

16 / 22                20 - 22 metara                      16                                  J2 - G1.1