FOP Vibrocult predsjetvena priprema zemljišta

Namena:
•    najbolja predsjetvena priprema zemljišta

•    prorjeđivanje strnih žita,  lucerke i obnavljanje pašnjaka

Radna dubina do 15 cm. 
Radna brzina 8-12 km/h.
Potrebna snaga do 1.5 kW (2HP) po radnom organu - u zavisnosti od tipa zemljišta i radne dubine. 
Sa jednostrukim  ili duplim rotorima  (laki ili teški), nošen, vučen. 
 

Oruđe sa kopčanjem u tri točke M 370 M 410 M 450 M 490 M 530
Radna širina (cm) 370 410 450 490 530
Transportna širina (cm) 257 297 257 257 297
Broj radnih organa 37 41 45 49 53
           
Oruđe sa kopčanjem u tri točke M 570 M 610 M 700-3 M 800-3  
Radna širina (cm) 570 610 700 800  
Transportna širina (cm) 257 297 298 298  
Broj radnih organa 57 61 65 73  
           
Oruđe sa kopčanjem u tri točke L 210 L 250 L 290 L 330  
Radna širina (cm) 210 250 290 330  
Transportna širina (cm) 240 280 32 340  
Broj radnih organa 21 25 29 33  
Težina (kg) 360 420 485 540  
Maks. snaga traktora kW (KS) 37 (50) 44 (60) 51 (70) 58 (80)  
           
Vučeno oruđe S 700-3 S 800-3 S 960 S 1200  
Radna širina (cm) 700 800 960 1200  
Transportna širina (cm) 298 298 430 520  
Broj radnih organa 65 73 87 119  
Težina (kg) 1940 2080 2580 3870  
Maks. snaga traktora kW (KS) 140 (190) 162 (220) 206 (280) 243 (330)