FOP Geminatori

Germinatori za finu pripremu zemljišta za sijanje šećerne repe ili povrća


Sjetvospremač za za finu predsjetvenu pripremu oranica koja je potrebna za preciznu sjetvu – vučeno oruđe.

Prvenstveno se koristi za finu predsjetvenu pripremu za sijanje šećerne repe i povrća.

Proizvodi se u varijantama radnog zahvata od 3m;  4m;  5m;  6m;  7m i 9m . 

Opremljen je specijalnim nosačima radnih organa, tzv. "S" nosač  za Germynator.

Transportna širina uglavnom do 3 m što osigurava nesmatano i u skladu sa 
zakonom o sigurnosti prometa, kretanje na lokalnim putevima.

Tehnički podaci 616848 616916 616849 616915 616738 616930
Radna širina m 3 4 5 6 7 9
Transportna širina m 3 2,5 3 3 3 3,95
Dužina radnog položaja m 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
Dužina trans.položaja m 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
Broj radnih organa kom 55 80 95 115 135 170
Broj sekcija 0,8 m kom 1 5 1 5 1 6
broj sekcija 1 m kom 2 0 4 2 6 4
Razmak između radn.organa cm 5 5 5 5 5 5
Potrebna snaga kW 56-64 67,5-75 86-94 90-112,5 112,5-131 130-160
Potreban hidraulični pritisak bara 140 140 140 140 140 200
Radna dubina do cm 8 8 8 8 8 8
Težina kg 1170 1655 1785 2370 2500 3400