FOP AgroTill Podrivač

  • izuzetno dobro lomljenje tabana pluga
  • mala vučna sila
  • radni organi u „V” rasporedu

AgroTill 210 je nošeni stroj sa spojnicom u tri točke, koji služi za podrivanje tla. Primjenjiv je na sve vrste obrade, konvencionalne i reducirane, pa i na "NO TILL" koncept obrade.
Podrivanje se vrši zbog lomljenja tabana pluga do kojeg dolazi tijekom oranja, a lomljenjem tog sloja tla postiže se veća hidratacija donjih slojeva tla. Oblik radnih organa koncipiran je tako da podrivanje ne zahtijeva veliku vučnu silu, a podizanje donjih slojeva tla je minimalno, tako da je korištenje podrivača AgroTill ekonomičan i racionalan izbor. Podrivač je opremljen nazubljenim valjkom za lomljenje i usitnjavanje zemlje.