FOP AgroTill Podrivač

  • izuzetno dobro razbijanje plužnog đona
  • mala vučna sila
  • radni organi u „V” rasporedu

AgroTill 210 je stroj nošenog tipa sa kačenjem u tri točke, koja se koristi za podrivanje tla. Primenljiv je kod svih tipova obrade, kako kod konvencionalne, tako i kod redukovane, pa i kod „NO TILL” koncepta obrade.
Podrivanje se radi zbog razbijanja plužnog đona, koja nastaje u operaciji oranja, a razbijanjem tog sloja zemljišta postiže se veći nivo hidratacije nižih slojeva tla. Oblik radnih organa je tako koncipiran da za podrivanje nije potrebna velika vučna sila, a i izdizanje donjih slojeva zemljišta je minimalno, tako da je korištenje podrivača AgroTill ekonomičan i racionalan izbor. Podrivač je opremljen zubastim valjkom za razbijanje i sitnjenje zemljišta.